transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Doing Gender While Doing Couple: Concluding Remarks

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen); C Díaz Martinez (-); J Stocks (-)
Publicerad i:
Modern Couples Sharing Money, Sharing Life, s. 143-155
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palegrave MacMillan
Förlagsort:
Eastbourn
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
94213
Posten skapad:
2009-05-18 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007