transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Crossing boundaries? Complexities and drawbacks to gendered success stories

Författare och institution:
Ann-Sofie Holm (-); Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
M Carlson, F Gök & A Rabo (Eds), Education in 'Multicultural' Societies. Turkish and Swedish Perspectives, s. 181-195
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Tauris
Förlagsort:
Swedish Research Institute in Istanbul
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
94062
Posten skapad:
2009-05-13 22:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007