transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A clustering algorithm using DNA marker information for sub-pedigree reconstruction

Författare och institution:
Robert G. Cowell (-); Petter Mostad (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Forensic Sciences, 48 ( 6 ) s. 1239-48
Serie:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2003:04
ISSN:
0022-1198
E-ISSN:
1556-4029
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
93965
Posten skapad:
2009-05-13 13:30
Posten ändrad:
2015-08-25 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007