transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adaptive hybrid FEM/FDM methods for inverse scattering problems

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för beräkningsmatematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2002:21
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Postens nummer:
93866
Posten skapad:
2009-05-13 08:16
Posten ändrad:
2013-12-16 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007