transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On one approximation scheme for generalised mean curvature flow

Författare och institution:
Richards Grzhibovskis (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2002:01
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
convolution-tresholding scheme, viscosity solution, level-set equation, curvature flow, kinetic modeling
Postens nummer:
93823
Posten skapad:
2009-05-12 14:22
Posten ändrad:
2014-01-13 08:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007