transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lifting the Curtain on the Nobels

rev. of Robert Friedman, The Politics of Excellence.

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
Nature, 414 ( 13 Dec 2001 ) s. 690-691
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This is a review of Robert Friedman's book about the Swedish Nobel Prize institution and the politics surrounding nominations and final decisions on the bestowal of varioius Nobel prizes in phyiscs from the beginning to shortly after World War II.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Nobel prize, science, physics, politics
Postens nummer:
93791
Posten skapad:
2009-05-11 15:53
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007