transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local Innovation Governance and Clusters: A Framework and Some Evidence on the Influence of Local Government -Industry-University Relations on Technology Clusters in Sweden

Författare och institution:
Olof Zaring (Institutet för innovation och entreprenörskap); Stefan Szücs (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Statsvetenskapliga institutionen); Susan Marton (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
The XVth NOPSA Conference, Tromsø 6–9 August 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
93783
Posten skapad:
2009-05-11 15:29
Posten ändrad:
2015-05-27 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007