transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socker och slavplantager i svensk historia

Författare och institution:
Klas Rönnbäck (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Global historia från periferin. Norden 1600-1850. Red. Leos Müller, Göran Rydén & Holger Weiss,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det här kapitlet visar hur det svenska samhället under tidigmodern tid kom att bli intimt sammankopplat med globala marknader för många nya, exotiska varor, som exempelvis socker. Kapitlet diskuterar hur dessa globala kontakter kom att förändra konsumtionsmönster och kulturella beteenden i vårt land, och hur denna konsumtion medförde att Sverige blev delaktiga i en av Europas mörkaste kapitel – den brutala exploateringen av miljontals slavar på plantager i Amerika.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Slaveri, socker, Amerika, Sverige, globalisering, historia
Postens nummer:
93761
Posten skapad:
2009-05-11 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007