transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aufbau einer Fremdsprachengrammatik mit Korpora der gesprochenen Sprache II. Wortfolge und topologische Felder

Författare och institution:
Christiane Andersen (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Germanistische Studien, Tbilissi, ( 8 ) s. 6-22
ISSN:
1512-3251
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
korpuslingvistik, tysk grammatik
Postens nummer:
93633
Posten skapad:
2009-05-07 14:12
Posten ändrad:
2009-05-10 19:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007