transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does Job Loss Shorten Life?

Författare och institution:
Marcus Eliason (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Donald W Storrie (-)
Publicerad i:
The Journal of Human Resources, 44 ( 2 ) s. 277-302
ISSN:
0022-166X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
93630
Posten skapad:
2009-05-07 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007