transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomar och språk

Författare och institution:
Elin Almér (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Ungdomar och identitet, Ann Frisén & Philip Hwang (red), s. 109-125
ISBN:
91-2709638-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur och Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Grundtanken i kapitlet är att individen i större utsträckning formar sin egen identitet under ungdomstiden. Det som står i fokus är vad det innebär att vara ung och ta plats i samhället på ett nytt sätt i förhållande till hur man tidigare tagit plats som barn. Det språkbruk som brukar kallas ungdomsspråk är en del av de unga individernas nyorientering och fyller därmed en viktig funktion. Ungdomars språkbruk och ungdomsspråkets betydelse för identitetsarbetet betraktas utifrån ett utvecklingspsykologiskt synsätt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Ungdomar, språk, utveckling, identitet
Postens nummer:
93623
Posten skapad:
2009-05-07 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007