transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Suggestions how to analyse highly episodic repeated measurements

Författare och institution:
Catrin Bergqvist (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2001:1
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
episodic data, growth hormone, bootstrap simulation, directional data analysis, harmonic regression, isotonic regression
Postens nummer:
93542
Posten skapad:
2009-05-07 08:28
Posten ändrad:
2014-01-13 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007