transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of J. Boley: The sentence Particles and the Place Words in Old and Middle Hittite.

Författare och institution:
Folke Josephson (Institutionen för jämförande språkforskning med sanskrit)
Publicerad i:
Bibliotheca Orientalis, LIV 1/2 s. 155-160
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
93539
Posten skapad:
2009-05-06 15:49
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007