transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Communication, cooperation and collusion in team tournaments - An experimental study

Författare och institution:
Matthias Sutter (Institutionen för nationalekonomi med statistik); C. Strassmair (-)
Publicerad i:
Games and Economic Behavior, 66 s. 506-525
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
93379
Posten skapad:
2009-05-04 13:32
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007