transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Hittite reflexive construction in a typological perspective

Författare och institution:
Folke Josephson (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
Language in Time and Space. A Festschrift for Werner Winter on the occasion of his 80th birthday. Brigitte L.M. Bauer & Georges-Jean Pinault (eds.). Berlin/New York: Mouton de Gruyter., s. 211-232
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
93352
Posten skapad:
2009-05-03 11:11
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007