transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Début d'un emploi créatif de la langue Hittite

Författare och institution:
Folke Josephson (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
La Langue poétique indo-européenne., s. 141-156
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
språkvetenskap
Ytterligare information:
Actes du colloque de travail de la Société des Études Indoeuropéennes, Paris 22-24 octobre 2003 ISBN: 90-429-1781-4
Postens nummer:
93340
Posten skapad:
2009-05-02 11:34
Posten ändrad:
2011-06-17 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007