transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding Misunderstandings

Författare och institution:
Håkan Enquist (Institutionen för informatik); Nickolas Makrygiannis (Institutionen för informatik)
Publicerad i:
Thirty-First Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Kohala Coast, Hawaii, USA, 6 s. 83-92
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informatik och systemvetenskap
Postens nummer:
93326
Posten skapad:
2009-04-30 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007