transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spectral multipliers for the Ornstein-Uhlenbeck semigroup

Författare och institution:
J. García-Guerva (-); Giancarlo Mauceri (-); Peter Sjögren (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); José Luis Torrea (-)
Publicerad i:
J. d'Analyse Math., 78 s. 281-305
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
93291
Posten skapad:
2009-04-29 16:57
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007