transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Random Fatigue Analysis of Container Ship Structures

Författare och institution:
Wengang Mao (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2009:22
Antal sidor:
100
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Datum för examination:
2009-06-02
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
Pascal, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers University of Technology, Göteborg.
Opponent:
Prof. Krzysztof Podgorski, Mathematical Statistics, Lund University, Sweden
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
RAOs, rainflow counting, narrow band approximation, zero up-crossing response frequency, significant wave height, ship structure response, S-N curve, spatio-temporal model, safety index.
Postens nummer:
93231
Posten skapad:
2009-04-29 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007