transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acute achilles tendon rupture. Evaluation of treatment and complications

Författare och institution:
Katarina Nilsson-Helander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
ISBN:
978-91-628-7720-0
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Datum för examination:
2009-05-08
Lokal:
Fredagen den 8 maj 2009, kl. 9.00, Aulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The overall purpose of this thesis was to evaluate the treatment of patients with an acute Achilles tendon rupture with regard to complications, function and patient-reported outcome. Moreover, the purpose was to develop and evaluate new outcome measurements.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
achilles tendon rupture, re-rupture, ATRS, rupture, free flap, deep venous thrombosis, heel-rise work test, score, augmentation, movable brace
Postens nummer:
93215
Posten skapad:
2009-04-29 10:32
Posten ändrad:
2011-08-16 07:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007