transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strong L^1 convergence to equilibrium without entropy conditions for the spatially homogenous Boltzmann equation

Författare och institution:
Fredrik Abrahamsson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 1997:43
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
93162
Posten skapad:
2009-04-28 09:28
Posten ändrad:
2014-01-13 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007