transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Drömmar om en elefant. Några ämneshistoriska anteckningar

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Vi vet något. Festskrift till Jan Bärmark, Margareta Hallberg (red.), s. 73-93
ISBN:
978-91-976239-1-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Bakgrunden till ämnet vetenskapsteorins införande vid Göteborgs universitet och dess utveckling såsom en del av "forskning om forskning" och senare koppling till vetenskapsstudier (STS) tas upp på basis av en genomgång av skrifter och dokument fram till 1995. Kapitlet innehåller en tabell med 25 nyckelhändelser mellan 1975-1995. Analogin med "drömman om en elefant" anspelar på titeln på en bok red. av J. Bärmark 1984, Forskning om forskning, eller konsten att beskriva en elefant. Framställningen i kapitlet inkluderar ett avsnitt om det antika indiska ämnet "Elefantologi" och antyder att "Forskning om forskning" blev en "vit elefant".
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin ->
Annan veterinärmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Forskning om forskning, vetenskapsteori, Göteborgs universitet, vetenskapsstudier, theory of science
Ytterligare information:
Mer om det ämneshistoriska temat - med fokus på ämnet ide- och lärdomshistoria och dess interaktioner med ämnet vetenskapsteori - finns i Aant Elzinga, ”Arvet från Gunnar Aspelin”, i Tidskriften för vetenskapsstudier VEST, vol. 11, nr 2 1998, ss. 65-72, en artikel som består i en recension av en skrift redigerad av idéhistorikern Henrik Björck, Idé- och lärdomshistoria i Göteborg 1997. Ställningar och förhållanden efter fyrtio år, publicerad i Arachne nr 11 (Inst f idé- och lärdomshistoria, Göteborg universitet 1997). En belysning av aspekter i den internationella kontexten i vilken vetenskapsteori vid vårt universitet kom att ingå finns på EASST:s hemsida - se http://www.easst.net/review/june1997/elzinga.
Postens nummer:
93042
Posten skapad:
2009-04-27 11:54
Posten ändrad:
2009-06-04 22:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007