transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det som är komplicerat, det lockar och utmanar

Författare och institution:
Thomas Polesie (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
Företagsanalys i dess komplexitet - en festskrift till professor Thomas Polesie, s. 376-378
ISBN:
978-91-7246-251-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
93038
Posten skapad:
2009-04-27 11:33
Posten ändrad:
2009-05-04 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007