transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When is Regional Beautiful? Implications for Knowledge Flows, Entrepreneurship and Innovation,

Special issue based on the Dahmén Sessions at the Uddevalla Symposium, Industry and Innovation

Författare och institution:
Björn Asheim (-); Olof Ejermo (-); Annika Rickne (Institutet för innovation och entreprenörskap)
Publicerad i:
Industry and Innovation, , Vol. 16 ( Issue 1 (Feb) )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Special issue based on the Dahmén Sessions at the Uddevalla Symposium
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
93003
Posten skapad:
2009-04-26 13:01
Posten ändrad:
2011-09-01 08:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007