transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Symbolic sequences, crucial words and iterations of a morphism

Författare och institution:
Sergey Kitaev (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 2000:62
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Diskret matematik
Nyckelord:
symbolic sequence, combinatorics on words, morphism, iteration of a morphism, set of prohibitions, complete set of prohibitions, crucial word, Arshon sequence, sequence of sigma
Postens nummer:
92953
Posten skapad:
2009-04-24 11:14
Posten ändrad:
2014-01-13 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007