transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Police Students Drivers in Sweden – a Quantitative Regional Study in Sweden based on Driver Experiences and Driver Attitude to Risks in Driving Police Vehicle

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Poster to be presented at the 21 st World Congress of ITMA (the International Traffic Medicine Association) in the Hague, the Netherlands April 26-29 2009.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Police vehicle safety, Police driving, injury prevention, police car driving, police officer, Injury Data Recorder
Postens nummer:
92849
Posten skapad:
2009-04-23 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007