transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kritik mot tv-serie - Radioprogram i SR Göteborg P4

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Radioprogram (eftermiddagen direkt) i SR Göteborg P4 den 21 april 2009,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Tv-filmning, sjukhus, patienter, samtycke, etik, Reality-serier
Postens nummer:
92847
Posten skapad:
2009-04-23 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007