transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Behovet av patientuppföljningar stort efter tv-inspelningar

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Karin Fogelberg (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Debattartikel i Sundsvalls-tidning den 21 april 2009,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Tv-filmning, sjukhus, patienter, samtycke, etik, Reality-serier
Postens nummer:
92835
Posten skapad:
2009-04-23 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007