transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

For Ever Young? Juvenile Holiday Patterns Among Elderly Tourists in 2000th Sweden

Författare och institution:
Eva Wolf (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
International Conference "Mobility and Successful Ageing". Umeå, 1-3 April 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Tourism, Holiday Patterns, Generation
Postens nummer:
92735
Posten skapad:
2009-04-22 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007