transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trädgårdsstaden. Några ekonomiska konsekvenser av att bygga ut ett bostadsområde

Författare och institution:
Göran K Karlsson (-); Thomas Polesie (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys); Alan Schürer (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
ISBN:
91-7246-198-5
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
92733
Posten skapad:
2009-04-22 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007