transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synthesis and Photophysical Characterisation of Fluorescent 8-(1H-1,2,3-Triazol-4-yl)adenosine Derivatives

Författare och institution:
Christine Dyrager (Institutionen för kemi); Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers); P. Diner (-); A. Elf (-); Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers); Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers); Morten Grøtli (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
European Journal of Organic Chemistry, ( 10 ) s. 1515-1521
ISSN:
1434-193X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Biofysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Spektroskopi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi ->
Bioorganisk kemi
Postens nummer:
92701
Posten skapad:
2009-04-21 16:45
Posten ändrad:
2015-08-25 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007