transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review essay: “What went wrong with ABB?”

Författare och institution:
Stefan Tengblad (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
In Scandinavian Journal of Management, 20(4): 393-405.,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
92690
Posten skapad:
2009-04-21 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007