transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finite element approximation of the linear stochastic Cahn-Hilliard equation

Författare och institution:
Ali Mesforush (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2009:19
Antal sidor:
38
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Datum för examination:
2009-05-27
Tidpunkt för examination:
13:15
Lokal:
MV:L14
Opponent:
Mohammad Asadzadeh
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The linearized Cahn-Hilliard-Cook equation is discretized in the spatial variables by a standard finite element method. Strong convergence estimates are proved under suitable assumptions on the covariance operator of the Wiener process, which is driving the equation. The backward Euler time stepping is also studied. The analysis is set in a framework based on analytic semigroups. The main part of the work consists of detailed error bounds for the corresponding deterministic equation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
Cahn-Hilliard-Cook equation, finite element method, backward Euler method, error estimate, strong convergence
Postens nummer:
92673
Posten skapad:
2009-04-20 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007