transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Higher-order Riesz operators for the Ornstein-Uhlenbeck semigroup

Författare och institution:
José Garcia-Cuerva (-); Giancarlo Mauceri (-); Peter Sjögren (Institutionen för matematik, Chalmers/GU); José Luis Torrea (-)
Publicerad i:
Potential Anal., 10 s. 379-407
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Ytterligare information:
The proof of Theorem 1.1 contains an error
Postens nummer:
92627
Posten skapad:
2009-04-17 16:02
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007