transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An estimate for a first-order Riesz operator on the affine group

Författare och institution:
Peter Sjögren (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Trans. Amer. Math. Soc., 351 s. 3301-3314
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
92609
Posten skapad:
2009-04-17 14:52
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007