transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EU’s Conflict Resoluton Intervention in the Israeli-Palestinian Conflict

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Aggestam, Karin & Björkdahl, Annika (eds.), 2009, War and Peace in Transition. Changing Roles and Practices of External Actors,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordic Academic Press
Förlagsort:
Lun
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Empirisk konfliktforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
Nyckelord:
EU, conflict resolution, Israeli-Palestinian conflict
Postens nummer:
92511
Posten skapad:
2009-04-15 16:24
Posten ändrad:
2009-10-21 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007