transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of Hamas in building democracy in the midst of violence

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Amer, Ramses, Swain, Ashok and Öjendal, Joakim (eds.), Challenges to Democratization, s. 180
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Anthem Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Empirisk konfliktforskning
Nyckelord:
Hamas, democracy, conflict
Postens nummer:
92506
Posten skapad:
2009-04-15 16:09
Posten ändrad:
2009-04-15 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007