transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hälsofrämjande utbildningsintervention till äldre personer som vårdats för egentlig depression.

Författare och institution:
Ingela Skärsäter (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Barbro Arvidsson (-); Birgitta Hedelin (-)
Publicerad i:
Nordic Geriatric, 12 ( 1 ) s. 26-29
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
bosniska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
92486
Posten skapad:
2009-04-14 20:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007