transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are idioms in conflict with compositionality?

Författare och institution:
Dag Westerståhl (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
D. Prawitz (ed.), Meaning and Interpretation, KVHHA konferenser, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 55 s. 269-297
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Nyckelord:
idiom, compositionality
Postens nummer:
92312
Posten skapad:
2009-04-07 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007