transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The distribution of neodymium isotopes in Arctic Ocean basins

Författare och institution:
D. Porcelli (-); P. S. Andersson (-); M. Baskaran (-); M. Frank (-); Göran Björk (Institutionen för geovetenskaper); I. Semiletov (-)
Publicerad i:
Geochimica Cosmochimica Acta, 73 s. 2645-2659
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Nyckelord:
Arctic Ocean, Neodynium isotopes, ocean circulation
Postens nummer:
92156
Posten skapad:
2009-04-03 12:27
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007