transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utbildning och anställning - Mönster bland äldre medelålders kvinnor och män

Författare och institution:
Tiiu Soidre (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 15 ( 1 ) s. 47-60
ISSN:
1400-9692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I artikeln analyseras betydelsen av utbildningsnivå för sannolikheten att vara anställd på den svenska arbetsmarknaden för individer i åldern 55-64. Resultatet visar på att män med universitets- eller högskoleutbildning har en lägre sannolikhet att vara anställda än män med gymnasieutbildning eller lägre. För kvinnors vidkommande är det kvinnorna med den lägsta utbildningsnivån, under gymnasienivå, som har som väntat den lägsta sannolikheten för detsamma. Till delar förklaras det med att män och kvinnor arbetar på skilda delar av arbetsmarknaden, delar som drivs av olika ekonomisk logik. I det privata näringslivet, där män huvudsakligen arbetar, tycks högutbildade män i relativt högre grad än de med lägre utbildning lämna en anställning före 65 års ålder. Möjligen fungerar en ”tidig” ut-pensionering av äldre högutbildade tjänstemän som en rationaliseringsmekansim i det privata näringslivet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
äldre, utbildningsnivå, anställning, svenska arbetsmarknaden
Postens nummer:
92112
Posten skapad:
2009-04-01 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007