transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

User-competence and other usability aspects when introducing a patient administrative system: a case study

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Tomas Kalén (-)
Publicerad i:
Interacting with Computers, 5 s. 167-191
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
92061
Posten skapad:
2009-03-31 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007