transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ice dynamics in the Bothnian Bay as inferred from ADCP measurements

Författare och institution:
Göran Björk (Institutionen för geovetenskaper); Christian Nohr (Institutionen för geovetenskaper); Bo Gustafsson (Institutionen för geovetenskaper); A. Lindberg (-)
Publicerad i:
Tellus, 60A s. 178-188
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Nyckelord:
Baltic Sea,Bothnian Bay,ice motion,ADCP
Postens nummer:
92050
Posten skapad:
2009-03-31 13:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007