transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Market structure and the stability and volatility of electricity prices

Författare och institution:
Mikael Bask (-); Anna Widerberg (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Energy Economics, 31 ( 2 ) s. 278-288
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
92041
Posten skapad:
2009-03-31 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007