transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A survey of the training of computer users in Swedish companies

Författare och institution:
Tomas Kalén (-); Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Behaviour and Information Technology, 10 s. 81-90
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
92021
Posten skapad:
2009-03-30 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007