transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Novices' debugging when programming in Pascal

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Carl-Gustav Björhag (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Man-Machine Studies, 33 s. 707-724
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
92011
Posten skapad:
2009-03-30 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007