transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hjärnkontoret

Författare och institution:
Karin Wagner (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Vaike Fors (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Maria Svensson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Åke Ingerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
På spaning efter teknisk bildning. (Red) Åke Ingerman, Karin Wagner, Ann-Sofie Axelsson. Liber: Stockholm, 2009, s. 150-168
ISBN:
978-91-47-09349-6
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
91924
Posten skapad:
2009-03-26 20:04
Posten ändrad:
2009-11-25 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007