transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electronic Letters to the City Council - Factors Influencing the Composition of Email Messages

Författare och institution:
Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Human IT, 3 ( 2 ) s. 29
ISSN:
1402-1501
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
91909
Posten skapad:
2009-03-26 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007