transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

TRIK: A talking and drawing robot for children with communication disabilities

Författare och institution:
Peter Ljunglöf (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Gunilla Thunberg (-); Katarina Mühlenbock (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009, 4
ISSN:
1736-6305
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
This paper describes an ongoing project where we develop and evaluate setup involving a communication board (for manual sign communication) and a drawing robot, which can communicate with each other via spoken language. The purpose is to help children with severe communication disabilities to learn language, language use and cooperation, in a playful and inspiring way. The communication board speaks and the robot is able to understand and talk back. This encourages the child to use the language and learn to cooperate to reach a common goal, which in this case is to get the robot to draw figures on a paper.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
91892
Posten skapad:
2009-03-25 12:22
Posten ändrad:
2013-01-04 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007