transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning complex computer programs

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Torbjörn Wikström (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Behavior and Information Technology, 5 s. 217-225
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
91872
Posten skapad:
2009-03-24 14:21
Posten ändrad:
2010-09-02 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007